„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Jak nas wspierać

Zachęcamy do współpracy

Programy i projekty realizowane przez nasze Stowarzyszenie są w pełni finansowane dzięki Państwa wsparciu.

Gwarantujemy przejrzystość informacji finansowych i pozafinansowych.
Państwa pomoc stanowi podstawę naszej działalności pozwalając na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

Każdy sposób wsparcia jest dla nas ogromną wartością i wyróżnieniem.

Oprócz wsparcia finansowego nasze projekty mogą zostać przez Państwa również wspomożone przez m.in. darowizny rzeczowe (np. materiały biurowe, wyposażenie biura ), sprzedaż wiązaną (Państwa Firma może zdecydować się na przekazanie części dochodu ze sprzedaży towarów i usług), użyczenie (lokali, pojazdów, urządzeń biurowych), wolontariat pracowniczy, partnerstwo w realizacji projektów.

Zachęcamy również do wspomagania nas poprzez promowanie naszego Stowarzyszenia lub konkretnych działań na swoich portalach, materiałach promocyjnych lub podczas wydarzeń specjalnych.

 

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje wsparcia nas i współpracy.

 

Gdyby Państwa Firma, bądź Pani/Pan osobiście byli zainteresowani udzieleniem wsparcia naszemu Stowarzyszeniu - prosimy o kontakt pod adresem: spchn@o2.pl lub telefonicznie 666 896 909.


Konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość
54 9644 0007 2001 0004 9243 0001


Dokonanie darowizny na rzecz stowarzyszenia pozwala darczyńcy na odliczenie wartości dokonanej darowizny od dochodu osiągniętego w stosunku rocznym. Więcej informacji na stronie www.poradnik.ngo.pl/x/448341