„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Prawa pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

wywieszone są na tablicy informacyjnej naszego Oddziału


Broszura informacyjna o prawach pacjenta