Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Cele Stowarzyszenia

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc pacjentom Oddziału Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. poprzez m.in.:

  • gromadzenie środków na zakup aparatury diagnostycznej
  • oraz sprzętu medycznego do leczenia chorych,
  • pomoc w zaopatrzeniu w leki,
  • informowanie i edukacja pacjentów oraz ich rodzin w zakresie, nowotworów krwi,
  • poprawę warunków hospitalizacji na oddziale,
  • propagowanie dawstwa szpiku.

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Współpracujemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy