„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Wykaz wyposażenia

WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ZAKUPIONEGO I OTRZYMANEGO W NATURZE OD DARCZYŃCÓW DLA STOWARZYSZENIA, Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ HEMATOLOGII ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO ZAMOŚĆ OD ROKU 2007.

aby zobaczyć Wykaz kliknij na poniższy link

WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Dziekujemy wszystkim naszym dotychczasowym darczyńcom za ich dar serca,za wsparcie naszych działań na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.


Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu składa Państwu serdeczne podziękowania za wsparcie naszej działalności statutowej od 2007 do 2016 r.

Państwa wsparcie finansowe traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy chorym na nowotwory krwi. Dziękujemy również wszystkim Państwa pracownikom, którzy nas wsparli finansowo. Dzięki tej pomocy mogliśmy dokonać zakupów sprzętu dla Oddziału Hematologicznego w Zamościu.
Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będą Państwo wspierać nasze działania na rzecz chorych na nowotwory krwi.

Lista darczyńców  jest do wglądu. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na oddziale hematologii (lista osób uprawnionych znajduje się przy wejściu do Oddziału Hematologi Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu, ul Peowiaków 1, na tablicy ogłoszeń naszego Stowarzyszenia) lub na konto Stowarzyszenia:

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość

54 9644 0007 2001 0004 9243 0001

 

Z wyrazami szacunku i podziękowania.

SKARBNIK ZARZĄDU    PREZES ZARZĄDU
Beata Rusinek   Krzysztof Żbikowski