Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

 

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski

Prezes Honorowy - Sławomir Górnik


Z-ca prezesa - Renata Król

Z-ca prezesa - Irena Jakubiak

Skarbnik - Zygmunt Błoński

Sekretarz - Małgorzata Janda


Komisja Rewizyjna

Maksymilian Pańczyk

Joanna Margol

Bohdan Kiełbasa

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy