„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu wybrany 13.05.2021 na IV kadencję SPCHN2021-2026.

 

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski

Z-ca prezesa - Małgorzata Janda

Z-ca prezesa - Stanisław Kasiedczak

Skarbnik - Beata Rusinek

Sekretarz - Ilona Iwicka

 

Komisja Rewizyjna

1. Joanna Margol -Przewodnicząca Komisji

2.Renata Ciebień - sekretarz Komisji

3.Teresa Kitka członek