Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Aktualności

2021-01-18

ZAPIS WIDEO // Akademia Dobrych Praktyk 2020

Od naszej Akademii minęło już parę tygodni, zmontowaliśmy i zapisaliśmy całość wydarzenia na naszym kanale YouTube i serdecznie zapraszamy Państw do obejrzenia i rozpowszechniania zapisu wideo zimowej edycji Akademii Dobrych Praktyk w wersji online. Poniżej zamieszczamy linki do wszystkich zapisów wideo: Zapraszamy do zapoznania się

 

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Podsumowanie roku 2020, Krystyna Wechmann

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Minister Maciej Miłkowski

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Krzysztof Tomasiewicz " Nowotwory, a koronawirus"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Maciej Krzakowski "Onkologia i rak płuca jako priorytet"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Dr hab. n. med Maria Litwiniuk: "Rak piersi"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Marek Wojtukiewicz: "Rak jelita grubego"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Jan Styczyński: "Nowotwory Wieku Dziecięcego"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Piotr Rutkowski: "Nowotwory Skóry"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Dr hab. n. med Agnieszka Kolasińska - Ćwikła: "Rak wątrobowokomórkowy"

AKADEMIA DOBRYCH PRAKTYK 2020 | Prof. Ewa Lech-Marańda: "Hematoonkologia"

 

Akademie Dobrych Praktyk dają szanse na wymianę poglądów i doświadczeń liderom organizacji pacjentów, a także na poszerzenie wiedzy na temat najnowszych osiągnieć w onkologii, dzięki spotkaniom z ekspertami.  W tym roku, w ramach zimowej Akademii Dobrych Praktyk, z powodu pandemii koronawirusa zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pacjentów oraz ekspertów do udziału w wirtualnym spotkaniu transmitowanym na żywo. 

Do udziału w Akademii Dobrych Praktyk zaprosiliśmy: ministra Macieja Miłkowskiego, prof. Piotra Rutkowskiego, prof. Macieja Krzakowskiego, prof. Marię Litwiniuk, dr Agnieszkę Kolasińską-Ćwikłę, prof. Jana Styczyńskiego, prof. Marka Wojtukiewicza, prof. Ewę Lech-Marańdę, prof. Krzysztofa Tomasiewicza oraz liderów organizacji pacjentów. 

Spotkanie poprowadziła rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, red. Aleksandra Rudnicka.

Program warsztatów obejmjmował 8 tematycznych paneli poświęconym różnym obszarom onkologii w tym panel z udziałem specjalisty, lekarza zakaźnika - Onkologia a koronawirus. Do udziału w każdym z paneli zaprosiliśmy eksperta oraz przedstawicieli organizacji pacjentów. Specjalista przedstawił najnowsze osiągnięcia i wyzwania z danego obszaru onkologii w ostatnim czasie w postaci wcześniej nagranej 15-20 minutowej wypowiedzi / prezentacji, a liderów prosiliśmy o prezentację działania swojej organizacji i problemów związanych z pandemią koronawirusa

2020-10-08

Statuetka dla Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos Zamojskie spotkania Hematologiczne 2020 online

W ramach Zamojskich Spotkań Hematologicznych ,które odbywają się co roku w tym online a rozpoczął je i organizował SP dr Górnik Sławomir Ordynator oddziału Hematologi w Zamościu statuetki wręczane są co roku w tym roku zostały przekazane wcześniej ze względu na pandemię  Gratulujemy zdrowia pozdrawiamy

2020-10-08

Prof. Ewa Lech Mańda Zamojskie Spotkania Hematologiczne 2020 online

W ramach Zamojskich Spotkań Hematologicznych ,które odbywają się co roku w tym online a rozpoczął je i organizował SP dr Górnik Sławomir Ordynator oddziału Hematologi w Zamościu statuetki wręczane są co roku w tym roku wręczył nasz pełnomocnik Salamonik Jan dziękujemy Gratulujemy zdrowia pozdrawiamy

2020-10-08

Statuetka dla prof Iwony Hus Zamojskie Spotkania Hematologiczne 2020 online

W ramach Zamojskich Spotkań Hematologicznych ,które odbywają się co roku w tym online a rozpoczął je i organizował SP dr Górnik Sławomir Ordynator oddziału Hematologi w Zamościu statuetki wręczane są co roku w tym roku wręczył nasz pełnomocnik Salamonik Jan dziękujemy Gratulujemy zdrowia pozdrawiamy

2020-09-18

Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

 

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Onkologia w czasach pandemii

  • Onkologia w warunkach domowych

  • Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

 

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.


Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

2020-09-11

Ministerstwo Zdrowia

W imieniu Członków i Zarzadów - Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową - SPBS, oraz - Stowarzyszenia Pomocy Chorym na - Nowotwory Krwi - SPCHN w - Zamościu, miałem zaszczyt wręczyć dziś (10.09.2020) - Panu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwa Zdrowia - Maciejowi Miłkowskiemu w obecności - Pani Profesor - Ewy Lech Marańdy (Krajowej Konsultant Hematologii) skromne dowody wdzięcznej pamięci za empatię,życzliwość i zaangażowanie w refundację niezwykle skutecznego leku (PONATINIB-Iclusig) na dwa rodzaje białaczek - CML i ALL

Strona:

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy