Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Aktualności

2018-10-19

"INNOWACJE...w...MEDYCYNIE" - SZANSE...i...BARIERY - Warszawa - 16.10.2018...siedziba - Pracodawców - RP!!!

Koncentracja na dwóch dziedzinach leczenia – ONKOLOGII...oraz - KARDIOLOGII, które uznano za obecne priorytety działań Rządu. W - TEMATACH..takich - JAK:

> 1/ Czy regulacje prawne i otoczenie regulacyjne nadążają za innowacjami w medycynie?

> 2/ Jak poprawić finansowanie i dostępność innowacyjnych technologii stosowanych w medycynie?

> 3/ Jak polska nauka jest wykorzystywana w kontekście rozwoju innowacji w medycynie?

> 4/Jakie zadania stoją przed organizacjami pacjentów w zakresie zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii w medycynie? _____________________ GŁOS...w - prelekcjach i dyskusji...zabrali - m.in : dr. Bartosz Urbański - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pani Agnieszka Miśniarz - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, prof. Robert Gil - Polskie Towarzystwo Kardiologii, Pani Beata Ambroziewicz - viceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Pani Anna Kupiecka - prezes Fundacji Pacjenckiej "Onko Cafe", Pani Barbara Ulatowska - prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, Pani dr n. Agnieszka Szmyt - Prezes Zarzadu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju. Z naszego stowarzyszenia uczestniczył Salamonik Jan

2018-10-16

WARSZAWA - Pałac Ujazdowski - 15.X.2018 - KONFERENCJA.."..Liczy...się - CZAS..w...raku płuca.."

W...konferencji - UDZIAŁ wzięli: 1/ CHORZY... Pacjenci - AKTUALNIE...w - TERAPII...celowanej!!!

2/ PROF. DR HAB. DARIUSZ KOWALSKI - prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

3/ PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ KRAWCZYK - kierownik Pracowni Immunologii

i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4/ DR N. MED. MARIOLA KOSOWICZ - kierownik Poradni Psychoonkologii,

Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie

5/ ANNA ŻYŁOWSKA - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w

Szczecinie  z ramienia stowarzyszenia uczestniczył Pan Salamonik Jan

2018-10-16

Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

______ ️WARSZAWA - Biuro RPP - 15.X.2018. ______ Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

15 października w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z organizacjami pacjentów podsumowujące wspólne prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zwieńczenie prac nad projektem stanowiło wspólne podpisanie dokumentu przez organizacje pozarządowe, które zdecydowały się poprzeć proponowane zmiany. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem zostanie następnie przekazany do ewentualnych dalszych prac legislacyjnych i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia. z ramienia stowarzyszenia uczestniczył Pan Salamonik Jan

2018-10-15

Zapraszamy do zapoznania się skorzystania z aplikacji i przekazania o jej innym pacjentom znajomym

"Aplikacja AlgoCardio wspiera zarówno lekarzy jak i pacjentów przy rozpoznawaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Pozwala każdemu użytkownikowi samodzielnie dokonać oceny ryzyka, radzi jak można to ryzyko zredukować i w razie potrzeby rekomenduje podjęcie odpowiednich kroków w kierunku leczenia. Lekarzom pomaga ocenić ryzyko serowo-naczyniowe u pacjentów z czynnikami ryzyka, jak również u chorych i pomaga wyznaczyć cele leczenia zgodne z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mamy nadzieję, że aplikacja przyczyni się do budowania partnerstwa lekarz - pacjent.
Zachęcamy do korzystania z AlgoCardio, pomóżmy sobie i bliskim żyć w zdrowiu jak najdłużej.
Dziekuję
adres strony:  https://algocardio.pl/

2018-10-12

IX Zamojskie Spotkania Hematologiczne w trakcie wręczenie statuetki -Przyjaciel Zamojskiej Hematologii

W dniu 5 października 2018 r. w hotelu Artis odbyły się IX Zamojskie Spotkania Hematologiczne.

Konferencja organizowana przez Zamojski Szpital Niepubliczny przez Komitet Naukowy w składzie Pani Profesor Anny Dmoszyńskiej, wieloletniego konsultanta ds. hematologii i kierownika Kliniki Hematologii w Lublinie, obecnie Przewodniczącej Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz dr Sławomira Górnika, ordynatora Oddziału Hematologicznego Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.W trakcie konferencji Prof. Marek Hus (Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie i Konsultant Wojewódzki ds. Hematologii) otrzymał z rąk Prezesa Zamojskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi, Pana Krzysztofa Żbikowskiego oraz vce Prezesa Pani Renaty Król statuetkę „Przyjaciela Zamojskiej Hematologii”. Jak podkreślono w uzasadnieniu, nie otrzymał jej z racji pełnionych funkcji, ale za rzeczywiste działania i pomoc w rozwoju zamojskiego ośrodka. Gratulujemy zdrowia pozdrawiamy

http://www.szpital.com.pl/index.php?co=aktualnosci

2018-10-01

Akademia Czerniaka rusza z nową kampanią - Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć!

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w imieniu Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej z prośbą o wsparcie najnowszej kampanii „Masz czerniaka? Sprawdź, gdzie się leczyć”. Jej celem jest zachęcenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem do świadomego wyboru placówek leczniczych. To bardzo ważne, aby chorzy trafiali do ośrodków, które są w stanie zapewnić im kompleksowe leczenie i diagnostykę, bo w zaawansowanym czerniaku liczy się czas!Link do strony Akademii Czerniaka (http://www.akademiaczerniaka.pl/), gdzie znajdują się wszystkie informacje.

Kampania bazuje na zaleceniach Europejskiej Organizacji Onkologicznej ECCO, zgodnie z którymi pacjenci powinni być pod opieką placówki, która dysponuje wiedzą, doświadczeniem, szybkim dostępem do diagnostyki oraz szerokim dostępem do leczenia. Obecnie, 20 ośrodków w Polsce spełnia zarówno zalecenia ECCO, jak też polskie zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na czerniaki.

Na stronie internetowej Akademii Czerniaka jest już dostępna mapka z wyszczególnionymi placówkami leczniczymi: http://www.akademiaczerniaka.pl/lista-osrodkow/mapa-osrodkow/. Również na stronie znaleźć można filmy z Profesorem Rutkowskim http://www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/masz-czerniaka-sprawdz-gdzie-sie-leczyc/posluchaj-eksperta/.

Mamy nadzieję, że już wkrótce w ośrodkach pojawią się naklejki informujące, że w tym miejscu leczy się czerniaka kompleksowo, a także plakat informujące o akcji.

Wybór ośrodka, który zapewnia kompleksowo leczenie i diagnostykę, może uratować Ci życie! Wejdź na stronę www.akademiaczerniaka.pl i sprawdź, gdzie się leczyć!

Strona:

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy