„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Biografia

Sławomir Górnik – Zamościanin, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Zamościu. Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych - 1989, II stopnia - 1996, specjalizacja z hematologii - 2001. W latach 1984-1996 związany ze służbą zdrowia MSW - od stanowiska Lekarza Internisty, do Kierownika Polikliniki MSW w Zamościu (w oparciu o jedyne w historii postępowanie konkursowe w resortowej służbie zdrowia). Pod jego kierownictwem jednostka ta przeobraziła się z małej przyzakładowej przychodni w pełnoprofilową przychodnię lecznictwa podstawowego oraz specjalistycznego, z własnym zapleczem diagnostycznym i rehabilitacyjnym. Pracę w służbie zdrowia MSW kończy w 1996 roku. Przez te wszystkie lata dodatkowo zatrudniony i/lub dyżurujący w Oddziale Wewnętrznym SP ZOZ Zamość, od maja 1997 roku podejmuje pracę pełnoetatową w tym Oddziale. Ukierunkowując się hematologicznie, równocześnie z nabywaniem wiedzy i kwalifikacji, rozwija łóżka hematologiczne w Oddziale, które następnie przekształca w Pododdział Hematologii. W chwili przekształcenia jednostki w Zamojski Szpital Niepubliczny, staje się założycielem Oddziału Hematologicznego. Zostaje wówczas pierwszym Ordynatorem Oddziału. Uczestniczy w licznych konferencjach i sympozjach naukowych. Uczestniczy w pracach Polskiej Grupy Szpiczakowej i PALG (Polska Grupa Białaczek Dorosłych). Poza pracą zawodową przez wiele lat jest czynnie zaangażowany społecznie: delegat Izby Lekarskiej MSW, po jej likwidacji delegat kilku kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, przez kilka kadencji sędzia Sądu Lekarskiego w Lublinie. Współzałożyciel oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi. Przez wiele lat biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Zamościu. W wolnym czasie pasjonat fotografii krajobrazowo-podróżniczej.

 

Dnia 01 września 2015 roku odznaczony Odznaką Honorową: „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” przez Zarząd Województwa Lubelskiego na czele z Marszałkiem Województwa.

 

Dnia 12 lutego 2015 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Dnia 19 maja 2011 roku odznaczony tytułem: „Zasłużony dla życia” przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

 

Dnia 23 października 2015 roku odznaczony tytułem: „Przyjaciel Pacjentów Zamojskiej Hematologii” przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu.

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZpubFXZi1ySbswQXEhAfW8GsqBf842UHiak (pamiątkowa prezentacja multimedialna inaugurująca XI Zamojskie Spotkania Hematologiczne w dn. 09 X 2020)

 
https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/4031-doktor-slawomir-gornik-we-wspomnieniach-mariusza-paszko-prezesa-zamojskiego-szpitala
 
https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/4019-odszedl-dr-slawomir-gornik-ordynator-oddzialu-hematologii-w-zamosciu
 
https://glospacjenta.pl/wydarzenia/aktualnosci_ZwvG5NkPD0/
 
http://www.zamosc.pl/news/5904/zegnamy-doktora-slawomira-gornika.html
 
https://hematoonkologia.pl/aktualnosci/news/id/2232-hematologiczny-dwuglos-w-zamosciu-rozmowa-z-dr-slawomirem-gornikiem-ordynatorem-oddzialu-hematologicznego-w-zamosciu
 
http://www.zamosc.pl/news/5437/bdquoodpowiedz-masz-we-krwirdquo.html
 
https://medicus.lublin.pl/2014/05/post-1181/
 
https://www.panoramalubelska.pl/wiadomosci/591,slawomir-gornik-zamojski-szpital-niepubliczny-praca-tutaj-daje-satysfakcje
 
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,18273583,Pacjenci_oceniaja_szpitale__Zamosc_w_czolowce__COZL.html?disableRedirects=true
 
UWAGA!!!
Po kliknięciu na zdjęcie, pojawia się jego opis.
 • Odznaka Honorowa: "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego" nadana przez Zarząd Województwa Lubelskiego - 01 września 2015
 • Odznaczenie "Złotym Krzyżem Zasługi" przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - 12 lutego 2015
 • Odznaczenie tytułem : "Zasłużony dla życia" przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową - 19 maja 2011
 • Odznaczenie tytułem :"Przyjaciel Pacjentów Zamojskiej Hematologii" przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu - 23 października 2015
 • Wyrazy podziękowania i uznania dla dr Sławomira Górnika za nieocenioną działalność na rzecz chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe - Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
 • Podziękowanie dla dr Sławomira Górnika za skuteczne, bezinteresowne działanie na rzecz pacjentów chorych na nowotwory krwi - Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu - 20 marca 2013
 • Podziękowanie dr Sławomira Górnika za skuteczną i wytrwałą pracę oraz działalność na rzecz chorych na nowotwory krwi w 10-tą rocznicę powstania Oddziału Hematologicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi - 18 V 2015
 • Odznaczenie dla dr Sławomira Górnika za aktywny udział w pracach Zarządu Stowarzyszenia I Kadencji 2006-2011 i nieocenioną opiekę w leczeniu chorych na nowotwory krwi - 17 mają 2011
 • Nadanie tytułu : "Honorowego Prezesa Zarządu" za zasługi dla życia i pacjentów przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu - 20 maja 2013
 • Biografia
 • Uroczystość 10-lecia powstania Oddziału Hematologicznego - rok 2015
 • Uroczystość 10-lecia powstania Oddziału Hematologicznego - rok 2015
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia
 • Biografia