„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Przyjęcie na oddział

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pacjentów

 

Jak długo trwa pierwsza hospitalizacja?

Jest to trudne do przewidzenia. Aby leczyć, trzeba najpierw zbadać co leczyć. Podczas pierwszej hospitalizacji wykonywane są badania diagnostyczne i obserwacja pacjenta. Najlepszą odpowiedzią byłoby „będzie trwała tak długo jak to będzie potrzebne”.

 

Czy od razu po pierwszych badaniach dowiem się na co choruję?

Często jest tak, że na podstawie kilku badań można postawić diagnozę. Trzeba jednak mieć świadomość, że wyniki tych badań nie są dostępne od razu. Zależy to od czasu procedury badania oraz od ośrodków gdzie badania są wykonywane. Zdarza się również, że proces diagnostyczny wymaga specjalistycznych analiz, a w związku z tym się wydłuża.

 

Jakie mam prawa jako pacjent?

Prawa i obowiązki pacjenta wywieszone są na tablicy informacyjnej oddziału.

 

Jakie dokumenty muszę wziąć ze sobą zgłaszając się na oddział?

Wymagane dokumenty to: skierowanie do szpitala, aktualny dowód ubezpieczenia, karty informacyjne z poprzedniego leczenia, aktualne wyniki badań (jeśli pacjent je posiada).

 

Jakie rzeczy mam ze sobą zabrać zgłaszając się na oddział?

Podstawowe rzeczy jakie należy zabrać to: środki higieny osobistej, bielizna nocna, osobista, szlafrok, kapcie. Jeśli pacjent używa sprzętu ortopedycznego, to również powinien go wziąć do szpitala. Niezbędne są również napoje niegazowane według własnych potrzeb.

 

Ile osób może jednorazowo odwiedzać pacjenta?

Najlepiej jeśli chorego odwiedza jedna osoba. Związane jest to z wymogami bezpieczeństwa samych pacjentów. W przypadku chęci odwiedzin chorego przez kilka osób jednocześnie, należy to skonsultować z Panią Oddziałową.

 

Kiedy będę wypisany?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wypis ze szpitala zależy od stanu zdrowia oraz wyników badań.

 

Kiedy mam zgłosić się na kolejną wizytę w poradni/ szpitalu?

W wyznaczonym terminie, o którym informuje lekarz lub jest on zapisany na karcie wypisu.

 

Co to jest „jednodniówka”?

Jest to używana przez pacjentów potoczna nazwa jednodniowej hospitalizacji. Przyjęcie pacjenta odbywa się rano, wypis następuje w godzinach popołudniowych. Chory oczekuje w poczekalni, nie musi kłaść się na łóżko szpitalne. „Jednodniówki” realizowane są: gdy pacjent dostaje nowy lek i przychodzi na badania kontrolne, gdy chemioterapia jest dobrze tolerowana i może być podawana w warunkach ambulatoryjnych, gdy wykonywane są badania diagnostyczne.

 

Czy przyjeżdżając na „jednodniówkę” mogę zostać w szpitalu na dłużej?

Niekiedy zdarza się tak, iż przyjeżdżając na tzw. jednodniówkę pojawia się konieczność dłuższego pobytu w szpitalu np. ze względu na niepokojące wyniki morfologii.

 

Czy mogę przesunąć termin kuracji?

W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przesunięcie terminu kuracji. Jednak jest to możliwe wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

 

Czy muszę brać kolejną chemioterapię skoro czuję się dobrze?

Na leczenie składa się określona ilość cykli chemioterapii. Przerywanie terapii wiąże się z nawrotem choroby. Naraża to pacjenta na brak skuteczności leczenia.

 

Czy mógłbym dostać lek do domu, aby nie leżeć w szpitalu?

To zależy od rodzaju leku jaki pacjent bierze – podawanie niektórych leków wymaga obecności pacjenta na oddziale. Niekiedy czeka się na efekt działania tabletek – hospitalizacja jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo chorego. Podawanie leku może być również przygotowaniem pacjenta do innego rodzaju leczenia wymagającego pobytu na oddziale.

 

Czy muszę informować lekarza o innych metodach leczenia jakie stosuję (zioła, nietypowe kuracje etc.)?

Ze względu na możliwość interakcji tych substancji z lekami podawanymi w szpitalu należy poinformować o tym lekarza prowadzącego.

 

Co zrobić jeśli zapomniałem o wzięciu tabletki?

Pominięcie jednej dawki nie wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Wymaga się jednak, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Najlepiej skonsultować tą sytuację z lekarzem prowadzącym.

 

Leczę się na różne choroby. Czy podczas pobytu na oddziale uzyskam pomoc innych lekarzy specjalistów?

Na oddziale hematologicznym leczone są choroby hematologiczne. Jednak w przypadku zaostrzenia się dolegliwości niehematologicznych odpowiednia pomoc lekarska zostanie zapewniona. Konsultacje lekarzy innych specjalności są również przwidziane w ramach diagnostyki i leczenia hematologicznego.

 

Ze względu na słaby słuch nie usłyszałem wszystkiego o swoim stanie zdrowia, co mam zrobić?

Najlepiej na bieżąco dopytywać lekarza o informacje na temat swojego stanu zdrowia, wcześniej informując go o swoich problemach ze słuchem.

 

Gdzie mogę znaleźć informacje o tym jakie leki biorę i w jakich ilościach?

Informacje o lekach i ich dawkowaniu można uzyskać u lekarza prowadzącego oraz są one zapisane na karcie wypisu ze szpitala.

 

Podczas brania leków w domu poczułem się znacząco gorzej, co mam robić?

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli jest to związane z obecnym leczeniem hematologicznym. Sytuacje, które nie mają bezpośredniego związku z tym leczeniem należy konsultować z lekarzem rodzinnym.

 

Znalazłem niepokojące mnie informacje dotyczące nowotworu, przeszczepu, procedur medycznych. Zaczynam mieć wątpliwości. Co mam zrobić?

Niektóre osoby poszukują informacji na temat swojej choroby, oczekiwanych zabiegów itp. Ogólne informacje o nowotworze, przeszczepach, które zamieszczone są w profesjonalnych i rzetelnych gazetach, książkach, stronach i forach internetowych są pomocne w zorientowniu się we własnej sytuacji. Jednak często znajdujemy informacje nacechowane silnym ładunkiem emocjonalnym np. relacje rodzin osób, które zmarły po przeszczepie. W większości przypadków są to treści wyrażające bezradność i żal po stracie bliskiej osoby, a nie racjonalne porady, które mogą nam pomóc. Niekiedy zapominamy o tym, że każdy z nas jest inny i każdy choruje inaczej. Należy poszukiwać informacji, które dadzą nam pełny obraz problemu i na jego podstawie wyrobić sobie własne zdanie na ten temat. Najlepiej jeśli zapytamy o te informacje lekarza prowadzącego, który na bieżąco orientuje się w naszej sytuacji chorobowej.

 

Podczas podawania chemioterapii doświadczam pewnych dolegliwości, ale ponieważ czuję się ogólnie dobrze, nie mówię o nich lekarzowi.

Konieczne jest informowanie lekarza czy pielęgniarki o doświadczanych dolegliwościach. Dolegliwości pojawiające się w trakcie hospitalizacji mogą być znaczące dla procesu leczenia.

 

Komu lekarz może udzielić informacji o moim stanie zdrowia?

Osobie upoważnionej przez pacjenta przy przyjęciu do szpitala. Można podać kilka takich osób, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku.

 

Czy można się zarazić nowotworem?

Choroba nowotworowa nie jest zaraźliwa. Nie powinniśmy unikać kontaktu z chorym, ponieważ on tego kontaktu bardzo potrzebuje.