„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Dane teleadresowe

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI
W ZAMOŚCIU

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Oddział Hematologii
ul. Peowiaków 1
e-mail: spchn@o2.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski
666 896 909

NIP: 922 287 70 85
REGON: 060196841