„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Informacje o przeszczepie

Informacje dla dawcy szpiku z portalu hematoonkologia.pl