„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Onkomapa - Wyniki

Wyniki ONKOMAPY - Zamojski Szpital Niepubliczny Oddział Hematologiczny najlepszy w kategorii "Szpitale"