„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Miedzynarodowe Forum "Rak zmieniajace się perspektywy"