„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów 11-12 lutego 2013r. - Światowy Dzień Chorego