„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

I Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy. Wręczenie podziękowań Panu prezesowi Mariuszowi Paszko

17 maja 2011 I Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy. Wręczenie podziękowań Panu prezesowi Mariuszowi Paszko.

 • Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy
 • Prezes Zarządu - pan Krzysztof Żbikowski
 • Skarbnik - pan Zygmunt Błoński
 • wręczenie podziękowania prezesowi Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Panu mgr inż.Mariuszowi Paszko
 • wręczenie wyróżnienia Serce Zasłużony dla Życia dr Sławomirowi Górnikowi
 • wręczenie podziękowania - pani ordynator Renata Kasza
 • wręczenie podziękowania - pan dr Mirosław Polak
 • wręczenie podziękowania - pani oddziałowa Małgorzata Janda
 • wręczenie podziękowania - pani Joanna Plizga