„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Wręczenie i podziękowania za współpracę w kadencji 2016-2021