„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Walne Zgromadzenie X-lecie Oddziału 2015.05.18