„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Podziękowania dla pani doktor Renaty Kaszy i pana doktora Mirosława Polaka