„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

WALNE ZGROMADZENIE sprawozdawcze CZŁONKÓW SPCHN

I n f o r m a c j a !

ZARZĄD STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI INFORMUJE, ŻE W DNIU 23 czerwca 2022 ROKU O GODZ.11. ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE sprawozdawcze CZŁONKÓW SPCHN.

Z UWAGI NA WAŻNOŚC OMAWIANYCH SPRAW PROSIMY O UdziaŁ

SZCZEGÓŁY PRZEKAZANE W ZAPROSZENIU.

DECYZJĘ O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĄŁ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W DNIU 14.marCA 2022 ROKU W OPARCIU O § 13. STATUTU STOWARZYSZENIA.

O godz. 12 .00 ODBĘDZIE SIĘ ODSŁONIĘCIE, POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ SP DR.SŁAWOMIRA GÓRNIKA ORYDNATORA ODDZIAŁU HEMATOLOGII ,PREZESA HONOROWEGO SPCHN.