„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamosciu włacza się kolejny raz w akcje pomoc uchodzcom z Ukrainy

Odpowiadając na apel Zajazd Gajówka - Panasówka

#Ukraina #pomocdlaukrainy

Informujemy, że obecnie przebywają u nas #uchodźcy#Ukrainy. Jest ich 54 osoby. Dzieci w wieku 15 miesięcy do 11 lat jest 25. Pozostałe osoby to młodzież i kobiety. Jest 1 mężczyzna, który wraz z żoną oczekuje 5-go dziecka. . Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi po raz kolejny odpowiada na apel i włącza się w akcje pomoc Ukrainie podjęło uchwałę dokonało zakupu żywności i przekazało już.Zwracamy się z prośbą o wsparcie innych również i pomoc tym uchodzcom zamieszkałym w zajazd gajówka

zdrowia bezpieczeństwa pozdrawiamy Zarząd Komisja Rewizyjna SPC