Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

Zjazd sprawozdawczy Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu odbył się dnia 13 maj .Sprawozdanie zarządu przedstawił Prezes zarządu natomiast sprawozdanie finansowe skarbnik zarządu.Przewodniczący komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenił działania Zarządu Stowarzyszenia i zawnioskował o udzielenie absolutorium .W trakcie zjazdu zostały przedstawione przez Komisję  Uchwał i Wniosków uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego finansowego oraz udzielenia absolutorium dla zarządu.

W głosowaniu podjęto  pozytywne decyzje .Na zakończenie zjazdu Prezes podziękował za uczestnictwo w zjeżdzie i zaprosił do dalszej współpracy .

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy