„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

VIII Forum Liderów Organizacji Pacjentów - 10.02.2014, Warszawa