„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu zaprasza do zapoznania się z ponizszą treścią pozdrawiamy

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Zarządu prof. Jacka Jassema oraz Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, mam wielką przyjemność poinformować o VI edycji konkursu Onkogranty na dofinansowanie analiz i projektów badawczych, który Fundacja ogłosiła w dniu 23 września br.

W VI edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Edukacja chorych na nowotwory
  • Wsparcie dla rodzin i bliskich chorych na nowotwory
  • Życie po raku


Promowany na plakatach Konkurs ONKOGRANTY VI skierowany jest do badaczy specjalizujących się w problematyce zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią. Wnioskodawcami mogą być tylko osoby fizyczne – naukowcy lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie lub pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia – szczególnie w zakresie onkologii i praw pacjenta.

Misją Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem jest kreowanie energii społecznej oraz inicjowanie i wzmacnianie różnych inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania i zwiększenia szans na wyleczenie i godne życie osób dotkniętych chorobą nowotworową. Konkurs ONKOGRANTY VI jest jednym z przykładów realizacji tej misji.


Szczegóły konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/177-onkologiczny-fundusz-grantowy/465-konkurs-grantowy-onkogranty-vi

FUNDACJA POLSKA LIGA WALKI Z RAKIEM
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
NIP 525 262 44 93 KRS 0000567698
+48 531 374 917

joanna.jabrzyk@ligawalkizrakiem.pl
biuro@ligawalkizrakiem.pl