„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

PAMIĘTAMY

W dniu 23.06. 2022 roku odbyło się walne sprawozdawcze naszego stowarzyszenia .W trakcie walnego członkowie przyjełi sprawozdanie merytoryczne , finansowe za 2021 rok. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium za 2021 rok Zarządowi SPCHN. Po  odbyciu walnego odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia  tablicy pamiątkowej SP dr Sławomira Górnika Prezesa Honorowego SPCHN a jednocześnie Ordynatora Oddziału Hematologicznego w Zamościu ufundowana przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi  i współpracowników z Oddziału Hematologicznego.

Następnie w kaplicy przyszpitalnej została odprawiona msza święta w 2 rocznicę śmierci. Dziękujemy  za udział w walnym ,w odsłonięciu ,poświęceniu tablicy mszy świętej zdrowia  bezpieczeństwa pozdrawiamy Zarząd Komisja Rewizyjna SPCHN