Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SPCHN 13.MAJ. 2021

Walne otworzył Prezes Zarządu i je prowadził online .Uczczono 1 minutą ciszy pamięć zmarłych członków stowarzyszenia min SP dr Górnika Sławomira wieloletniego Ordynator Oddziału Hematologicznego wieloletni vce Prezes Stowarzyszenia oraz Prezes Honorowy SPCHN  .Następnie Prezes poinformował o wręczeniu z zachowaniem reżimu sanitarnego  przyznanych  SERC KRYSZTAŁOWYCH dla

Pani dr Renata Kasza ,Pani dr Iwona Sawicka -Mochniej oraz Pan dr Mirosław Polak .Tablo pamiątkowe  wręczono dla personelu Oddziału Hematologii w Zamościu  indywidualnie dla Pani Rusinek Beata oraz Pana Jana Salamonika z Warszawy .Statuetki otrzymali również ustępujący Zarząd i Komisja Rewizyjna/ zdjęcia galeria/

 0dbyły się wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej  SPCHN  na IV kadencję 2021-2026 online Prezes podziękował za współpracę Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 3 kadencji  .W trakcie walnego podjęto następujące uchwały

1.    Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu , w tym merytorycznego i finansowego za 2020 r.

2.    Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2020 rok.

3.    Zatwierdzenie bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej.

4.    Udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5.     Ustalenie wysokości składek członkowskich /obniżona od 2022 roku/

Wybrano Zarząd Stowarzyszenia  w składzie 1 IWICKA ILONA  2.JANDA MAŁGORZATA 3.KASIEDCZAK STANISŁAW  4.RUSINEK BEATA

5 ZBIKOWSKI KRZYSZTOF

Komisja Rewizyjna  1 CIEBIEŃ RENATA  2 KITKA TERESA  3.Margol Joanna

 

W trakcie dyskusji poruszono sprawy statutowe i organizacyjne oraz dotyczące upamiętnienia sP dr Górnika Sławomira aby wystąpio wyrażenie zgody na tablicę upamiętniającą jego .Po wyczerpaniu porządku walne zakończono i podziękowano za uczestnictwo

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Współpracujemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy