Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

POSIEDZENIE - Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii - Pana...posła - Marka Hoka - SEJM...23.10.2018

PPZEDMIOTEM...spotkania...było - DIAGNOZOWANIE...i - LECZENIE...pacjenta - HEMATOONKOLOGICZNEGO!!!  

1/ Aktualne priorytety w hematoonkologii oraz stan opieki nad pacjentem hematoonkologicznym – prof. Ewa Lech-Marańda, Konsultant Krajowy ds. hematologii, IHIT Warszawa;

2/ Doświadczenie klinicystów w leczeniu pacjentów z poszczególnymi nowotworami krwi – jakie są potrzeby? – prof. Krzysztof Jamroziak, IHIT Warszawa;

3/ Diagnostyka i leczenie pacjenta hematoonkologicznego. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian? – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

4/ Perspektywa pacjentów w ścieżce leczenia hematoonkologicznego - Anna Kupiecka, Onkocafe;

5/ Dyskusja i wnioski.

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy