Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

"INNOWACJE...w...MEDYCYNIE" - SZANSE...i...BARIERY - Warszawa - 16.10.2018...siedziba - Pracodawców - RP!!!

Koncentracja na dwóch dziedzinach leczenia – ONKOLOGII...oraz - KARDIOLOGII, które uznano za obecne priorytety działań Rządu. W - TEMATACH..takich - JAK:

> 1/ Czy regulacje prawne i otoczenie regulacyjne nadążają za innowacjami w medycynie?

> 2/ Jak poprawić finansowanie i dostępność innowacyjnych technologii stosowanych w medycynie?

> 3/ Jak polska nauka jest wykorzystywana w kontekście rozwoju innowacji w medycynie?

> 4/Jakie zadania stoją przed organizacjami pacjentów w zakresie zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii w medycynie? _____________________ GŁOS...w - prelekcjach i dyskusji...zabrali - m.in : dr. Bartosz Urbański - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pani Agnieszka Miśniarz - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, prof. Robert Gil - Polskie Towarzystwo Kardiologii, Pani Beata Ambroziewicz - viceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Pani Anna Kupiecka - prezes Fundacji Pacjenckiej "Onko Cafe", Pani Barbara Ulatowska - prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, Pani dr n. Agnieszka Szmyt - Prezes Zarzadu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju. Z naszego stowarzyszenia uczestniczył Salamonik Jan

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy