Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

VIDEO - Relacja...z - KONFERENCJI..."...Hematologia - 2018..."...z - DNIA - 18.09.2018...w - WARSZAWIE

___________ TEMATY!!! _______

1/ Opieka hematoonkologiczna w Polsce - Jacek Gugulski, Stowarzyszenie Pacjentów PBS:

Zdaniem pacjentów lekarze w Polsce dysponują dostateczną wiedzą na temat nowoczesnych terapii, jednak nie mają narzędzi: brakuje im dostępu do innowacyjnych leków. Dzieje się tak zarówno w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, jak i w białaczkach.

Niezaprzeczalnie leki te są drogie, ale w dalszej perspektywie terapia przynosi oszczędności w postaci zmniejszenia liczby hospitalizacji. Pacjenci hematoonkologiczni pragną także lepszej organizacji leczenia i  dostępu do rehabilitacji.

2/ Szpiczak plazmocytowy - prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Konferencja EHA przyniosła interesujące doniesienia. Dotyczą one m.in. leczenia osób starszych ze szpiczakiem. Okazuje się, że dodanie w pierwszej linii leczenia daratumumabu nie zwiększa u nich toksyczności, a za to poprawia odpowiedź na leczenie.

Obiecujące wyniki przynoszą także badania nad leczeniem nawrotów choroby. Podczas EHA mówiono również o terapii CART, w której używa się zmodyfikowanych limfocytów T, oraz o możliwościach leczenia mniej znanej choroby - amyloidozy. Tu również skuteczny okazuje się daratumumab.

3/ Najnowsze doniesienia naukowe z EHA 2018 r. - prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie:

Obiecującą innowację w diagnostyce stanowi sekwencjonowanie DNA następnej generacji – wydajna i tania technologia, umożliwiająca ocenę całego genomu. Np. dzięki jej zastosowaniu okazało się, że u co dziesiątej osoby w wieku 70 lat występują mutacje ostrej białaczki szpikowej mimo braku objawów choroby.

Stosując NGS, stwierdzono również, że u jednego chorego może wystąpić jednocześnie kilka typów ostrej białaczki szpikowej. Stanowi to przyczynę nawrotów choroby: leczenie eliminuje jeden typ, a następnie choroba powraca w postaci innego typu.

4/ Mielofibroza - prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie:

Choroba polega na pobudzaniu przez komórki nowotworowe fibroblastów, które zarastają jamy szpikowe. Funkcję wytwarzania krwi przejmują wówczas wątroba i śledziona, które nie są jednak dostatecznie wydolne. Mielofibroza wiąże się w wielu przypadkach z mutacją genu JAK2.

Leczenie polega m.in. na przetaczaniu koncentratów krwinek czerwonych i płytkowych. Oprócz tego stosowany jest, jako pierwszy lek celowany, inhibitor JAK2 - ruxolitinib, dostępny w Polsce w programie lekowym.

5/ Najnowsza propozycja rozwiązań systemowych w hematoonkologii - dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:

Nowa edycja map potrzeb zdrowotnych będzie stanowić podstawę ustalania regionalnych priorytetów w ochronie zdrowia, uwzględnianych przez NFZ przy zakupie świadczeń. W hematologii będzie to oznaczało m.in. wzrost liczby łóżek szpitalnych, bo taka potrzeba wypływa właśnie z map.

Wątpliwości budzi natomiast przyszłość rejestru hematologicznego. Miałby on być realizowany na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów, który jednak nie do końca spełnia swoją rolę.

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy