Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

18 września br. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z organizacjami pacjentów w sprawie koncepcji oraz pilotażu KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ.

Szanowne Liderki i Szanowni Liderzy,

18 września br. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z organizacjami pacjentów w sprawie koncepcji oraz pilotażu KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ.

Założenia projektu i pilotażu przedstawili: prof. Piotr Czauderna, minister Sławomir Gadomski oraz Dyrektor Beata Rorant.

Ze względu na krótki termin zaproszenia na spotkanie, frekwencja ze strony organizacji nie była zbyt liczna.

Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, w tym zrzeszone organizacje reprezentowali m.in.:

- Beata Ambroziewicz, członek Zarządu PKPO

- Aleksandra Rudnicka, Rzecznik PKPO

- Jan Salamonik, SPCHN-Zamość

- Anna Kupiecka, Fundacja Onkocafe

- Magda Piegat, Fundacja StomaLife

-Lucyna Zaczek, SPBS

Krótka informacja o spotkaniu i jego uczestnikach znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/prezentacja-koncepcji-narodowej-sieci-onkologicznej-dla-organizacji-pacjenckich

Beata Ambroziewicz z PKPO i Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, otrzymała zgodę na przekazanie Państwu prezentacji ze spotkania, ze szczegółami Krajowej Sieci Onkologicznej (w załączeniu).

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy