Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

2018 ROKU O GODZINIE 13.00 ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

I n f o r m a c j a !
ZARZĄD STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA
NOWOTWORY KRWI INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 MAJA
2018 ROKU O GODZINIE 13.00  ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE  sprawozdawczE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Z UWAGI NA WAŻNOŚC OMAWIANYCH SPRAW OBECNOŚĆ
NA ZGROMADZENIU  JEST OBOWIAZKOWA.
MIEJSCE   ZGROMADZENIA – ODDZIAŁ HEMATOLOGII.
DECYZJĘ O ZWOŁANIU  WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĄŁ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W DNIU 26 stycznia 2018 ROKU W OPARCIU O § 13 STATUTU STOWARZYSZENIA.

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy