Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Rząd pracuje nad zwiększeniem budżetu refundacyjnego

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawką do ustawy refundacyjnej, która umożliwiłaby zwiększenie budżetu refundacyjnego - wynika z odpowiedzi resortu zdrowia na grudniową petycję organizacji pacjenckich wspierających chorych zmagających się z nowotworami. Organizacje z przychylnie oceniają pomysł i deklarują poparcie dla działań Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. Zwracają uwagę, że rząd przygotował swoją odpowiedź szybciej niż firmy farmaceutyczne, do których trafiła petycja w sprawie konieczności zachowania racjonalnej polityki cenowej.

17 grudnia ubiegłego roku grupa szesnastu organizacji pacjenckich zwróciła się do ministrów zdrowia i finansów z apelem o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. oraz ustanowienie zasady przeznaczenia 17% wydatków Funduszu na budżet refundacyjny. Dostrzegając wiele pozytywnych decyzji refundacyjnych podjętych w ostatnich kilkunastu miesiącach obawiają się, że bez dodatkowych środków kontynuacja takiej polityki nie będzie możliwa. Oznaczałoby to zahamowanie procesu dostosowania schematu leczenia refundowanego ze środków publicznych do wytycznych przygotowanych przez naukowców, chociaż potrzeby tysięcy pacjentów onkologicznych nie zostały jeszcze zaspokojone. Tego samego dnia organizacje wystosowały petycję do związków przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, w której zwróciły uwagę, że wzrost nakładów publicznych na leki przełoży się na poprawę sytuacji pacjentów tylko w przypadku, gdy ceny produktów będą uwzględniać poziom rozwoju Polski.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na petycję informuje, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad zmianą przepisu ustawy refundacyjnej określającego maksymalny poziom środków przeznaczonych na refundację. Po przygotowaniu konkretnych propozycji zostaną one przekazane do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w celu przygotowania opinii, po której resort zdrowia określi dalszą ścieżkę wprowadzania zmian. Organizacje pacjenckie zapowiadają baczne przyglądanie się pracom nad zapisem oraz tempem prac, ponieważ całkowity budżet na refundację na 2018 r. rośnie wielokrotnie wolniej niż całość budżetu NFZ. Skutkuje to m.in. odwlekaniem w czasie kontraktowania terapii wpisanych na listę refundacyjną wiele miesięcy temu.

Niestety póki co głosu w sprawie odpowiedzialnej polityki cenowej nie zabrały przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego. Chociaż petycja organizacji pacjenckich w tej sprawie trafiła do trzech związków, żaden dotychczas nie przygotował odpowiedzi czy dodatkowe środki na refundację będą służyć wsparciu skali ich działalności czy też będą starać się zwiększać rentowność swoich firm.

***

Lista organizacji wspierających:

Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!

Fundacja Onkologiczna Alivia

Fundacja Gwiazda Nadziei

Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”

Fundacja „Pokonaj raka”

Fundacja No PASArak

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka

Stowarzyszenie Niebieski Motyl

***

Kontakt dla mediów:

Wojciech Wiśniewski

Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia

tel. 793 554 411

mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy