Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

 

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski

Prezes Honorowy - Sławomir Górnik

Z-ca prezesa - Renata Król

Z-ca prezesa - Irena Jakubiak

Skarbnik - Zygmunt Błoński

Sekretarz - Małgorzata Janda


Komisja Rewizyjna

Maksymilian Pańczyk

Joanna Margol

Bohdan Kiełbasa


Jesteśmy członkami

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych CML Advocates Network

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy z: