Prawa pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

wywieszone są na tablicy informacyjnej naszego Oddziału

Broszura informacyjna o prawach pacjenta

 

Jesteśmy członkami

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych CML Advocates Network

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy z: