Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI
W ZAMOŚCIU

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Oddział Hematologii
ul. Peowiaków 1
tel. 084 677 50 90
e-mail: spchn@o2.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski
666 896 909

Wiceprezes - Stanisław Pietrynko

Skarbnik - Zygmunt Błoński
727 008 600

NIP: 922 287 70 85
REGON: 060196841

Jesteśmy członkami

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych CML Advocates Network

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy z: