Cele Stowarzyszenia

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc pacjentom
Oddziału Hematologii Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. poprzez m.in.:

 

  • gromadzenie środków na zakup aparatury diagnostycznej
    oraz sprzętu medycznego do leczenia chorych,
  • pomoc w zaopatrzeniu w leki,
  • informowanie i edukacja pacjentów oraz ich rodzin w zakresie, nowotworów krwi,
  • poprawę warunków hospitalizacji na oddziale,
  • propagowanie dawstwa szpiku.

 

Jesteśmy członkami

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych CML Advocates Network

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracujemy z: