Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Aktualności

2018-03-27

2018 ROKU O GODZINIE 13.00 ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

I n f o r m a c j a !
ZARZĄD STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA
NOWOTWORY KRWI INFORMUJE, ŻE W DNIU 14 MAJA
2018 ROKU O GODZINIE 13.00  ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE  sprawozdawczE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Z UWAGI NA WAŻNOŚC OMAWIANYCH SPRAW OBECNOŚĆ
NA ZGROMADZENIU  JEST OBOWIAZKOWA.
MIEJSCE   ZGROMADZENIA – ODDZIAŁ HEMATOLOGII.
DECYZJĘ O ZWOŁANIU  WALNEGO ZGROMADZENIA PODJĄŁ ZARZĄD STOWARZYSZENIA W DNIU 26 stycznia 2018 ROKU W OPARCIU O § 13 STATUTU STOWARZYSZENIA.

2018-03-07

Marcowa odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów #WczesneWykrycieToŻycie

W marcu ruszyła trzecia odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów #WczesneWykrycieToŻycie, której organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Miesiąc ten poświęcony jest profilaktyce nowotworów raka jelita grubego. Organizacje współpracujące z PKPO będą na terenie całej Polski propagowały w tym miesiącu wiedzę na temat raka jelita grubego i informowały, gdzie można wykonać bezpłatną kolonoskopię.

Rak jelita grubego to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy. Co roku na raka jelita grubego zapada ponad 15 tysięcy Polaków, z czego 11 tysięcy umiera. Zbyt późna wykrywalność ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na rokowanie. Zmieńmy to!

Profilaktyka antynowotworowa raka jelita grubego to przede wszystkim zdrowa zrównoważona dieta, aktywność fizyczna oraz rezygnacja z używek. Równie ważna jest wczesna diagnostyka w przypadku występowania objawów.

Warto nauczyć się samokontroli nieprawidłowości mogących świadczyć o rozwoju nowotworu jelita grubego - regularnej obserwacji rytmu wypróżnień, dolegliwości bólowych w dolnej części brzucha, bólu przy oddawaniu stolca, czy krwawienia z odbytu. Jeśli zauważymy jakieś niepokojące zmiany można wykonać w warunkach domowych prosty test na krew utajoną w kale, który jest do nabycia bez recepty w aptece. Pozytywny wynik tego testu powinien skłonić do wizyty u lekarza i pogłębionej diagnostyki pod kątem nowotworu jelita grubego.

Nowotwór raka jelita zwykle rozwija się z niezłośliwych zmian zwanych gruczolakami, które w początkowych stadiach mają formę łagodnych polipów. Kolonoskopia jest najlepszą metodą wczesnego wykrywania bezobjawowego raka jelita grubego, który zdiagnozowany na wczesnym etapie rozwoju jest uleczalny w ponad 90%. W ramach badania usuwane są gruczolaki (polipy) jelita grubego. Stwierdza się je u ponad 30% ludzi po 50. roku życia.

KOLONOSKOPIĘ NALEŻY WYKONAĆ RAZ NA 10 LAT!

Zgłoś się na bezpłatne badanie kolonoskopowe w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, jeśli:

  • otrzymałeś imienne zaproszenie na to badanie,

  • nie otrzymałeś zaproszenia, a jesteś w wieku 50-65 lat i nie wykonywałeś kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat,

  • masz ukończone 40 lat i masz co najmniej jednego krewnego I. stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego.

Listę ośrodków wykonujących kolonoskopię w ramach programu można znaleźć na stronie pbp.coi.pl

 

Marcowej odsłonie Kampanii towarzyszy plakat z fotografią ambasadorów kampanii: wokalisty i beatrockera – Bartasa Szymoniaka oraz wiceprezes Stowarzyszenia „POL-ILKO” – Doroty Kaniewskiej. Autorem fotografii jest Michał Gromada.

 

Fundacje wspierające pacjentów z nowotworami układu pokarmowego:

 

Informacji na temat Kampanii #WczesneWykrycieToŻycie udziela Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Aleksandra Rudnicka

rzecznik@pkopo.pl

tel. 502 071 677

2018-02-26

Zbiórka dla Doroty Kaniewskiej

ZBIÓRKA DLA DOROTY KANIEWSKIEJ

Pomóżmy zebrać środki na sfinansowanie badania genetycznego za pomocą technologii sekwencjonowania genów

Zbiórka dostępna jest na portalu ONKOFundusz pod linkiem:

Wszystkim, którzy włączą się w akcję pomocy Dorotce, z góry serdecznie dziękuję.

Zarząd Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

2018-02-01

Lutowa odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów #WczesneWykrycieToŻycie

Rusza druga - lutowa odsłona Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Nowotworów #WczesneWykrycieToŻycie, której organizatorem jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Lutowa odsłona jest poświęcona profilaktyce nowotworów u dzieci, w związku z obchodzonym 15 lutego Międzynarodowym Dniem Dziecka z Chorobą Nowotworową. Organizacje współpracujące z PKPO będą na terenie całej Polski propagowały w tym miesiącu wiedzę na temat konieczności wykonywania podstawowych badań profilaktycznych u dzieci.

Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które występują u dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są często niecharakterystyczne i mogą występować także w innych chorobach. Także czas ma tu kluczowe znaczenie. Zmiany nowotworowe u dzieci mają bardzo dużą dynamikę. Dla porównania, u osób dorosłych okres podwojenia komórek nowotworowych wynosi średnio trzy miesiące, a u dzieci trzy tygodnie. Z tego względu szybkie rozpoznanie i właściwa terapia zwiększają szansę na całkowite wyleczenie.

Nowotwory u dzieci – mimo, że występują rzadko, stanowią drugą przyczynę zgonu u małych pacjentów. Najmłodsi najczęściej chorują na białaczkę, która stanowi 26% wszystkich chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Inne nowotwory występujące u dzieci to: chłoniaki (16%), guzy mózgu (22%) oraz pozostałe nowotwory lite (30%).

Fundacje działające na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi apelują o wykonywanie u dzieci:

  • raz na 6 miesięcy morfologia krwi z rozmazem,
  • raz na 2 lata USG jamy brzusznej.

Przypominamy również, że 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, w związku z którym placówki medyczne w całej Polsce organizują bezpłatne badania i konsultacje onkologiczne. Dowiedz się, gdzie w twojej okolicy są przeprowadzane takie badania. Bądź o krok przed rakiem! Skorzystaj z okazji, aby sprawdzić stan swojego zdrowia i zdrowia swojej rodziny.

Pełną listę ośrodków, które organizują bezpłatne badania oraz konsultacje można znaleźć na stronie PKPO: pkopo.pl/aktualnosci/2018/446

Lutowej odsłonie Kampanii towarzyszy plakat z fotografią ambasadorów kampanii: znanego i lubianego aktora - Mieczysława Hryniewicza, prezes Fundacji „Iskierka” - Jolanty Czernickiej oraz 4.letniego Leosia, pacjenta. Autorem fotografii jest Michał Gromada.

Fundacje działające na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory:

 

Informacji na temat Kampanii #WczesneWykrycieToŻycie
udziela Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Aleksandra Rudnicka

rzecznik@pkopo.pl
tel. 502 071 677

2018-01-18

Konsultacje budżetu refundacyjnego - odpowiedź na petycję z MZ

Konsultacje budżetu refundacyjnego - odpowiedź na petycję z MZ

2018-01-18

Rząd pracuje nad zwiększeniem budżetu refundacyjnego

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawką do ustawy refundacyjnej, która umożliwiłaby zwiększenie budżetu refundacyjnego - wynika z odpowiedzi resortu zdrowia na grudniową petycję organizacji pacjenckich wspierających chorych zmagających się z nowotworami. Organizacje z przychylnie oceniają pomysł i deklarują poparcie dla działań Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. Zwracają uwagę, że rząd przygotował swoją odpowiedź szybciej niż firmy farmaceutyczne, do których trafiła petycja w sprawie konieczności zachowania racjonalnej polityki cenowej.

17 grudnia ubiegłego roku grupa szesnastu organizacji pacjenckich zwróciła się do ministrów zdrowia i finansów z apelem o nowelizację planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r. oraz ustanowienie zasady przeznaczenia 17% wydatków Funduszu na budżet refundacyjny. Dostrzegając wiele pozytywnych decyzji refundacyjnych podjętych w ostatnich kilkunastu miesiącach obawiają się, że bez dodatkowych środków kontynuacja takiej polityki nie będzie możliwa. Oznaczałoby to zahamowanie procesu dostosowania schematu leczenia refundowanego ze środków publicznych do wytycznych przygotowanych przez naukowców, chociaż potrzeby tysięcy pacjentów onkologicznych nie zostały jeszcze zaspokojone. Tego samego dnia organizacje wystosowały petycję do związków przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, w której zwróciły uwagę, że wzrost nakładów publicznych na leki przełoży się na poprawę sytuacji pacjentów tylko w przypadku, gdy ceny produktów będą uwzględniać poziom rozwoju Polski.

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na petycję informuje, że obecnie trwają prace koncepcyjne nad zmianą przepisu ustawy refundacyjnej określającego maksymalny poziom środków przeznaczonych na refundację. Po przygotowaniu konkretnych propozycji zostaną one przekazane do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w celu przygotowania opinii, po której resort zdrowia określi dalszą ścieżkę wprowadzania zmian. Organizacje pacjenckie zapowiadają baczne przyglądanie się pracom nad zapisem oraz tempem prac, ponieważ całkowity budżet na refundację na 2018 r. rośnie wielokrotnie wolniej niż całość budżetu NFZ. Skutkuje to m.in. odwlekaniem w czasie kontraktowania terapii wpisanych na listę refundacyjną wiele miesięcy temu.

Niestety póki co głosu w sprawie odpowiedzialnej polityki cenowej nie zabrały przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego. Chociaż petycja organizacji pacjenckich w tej sprawie trafiła do trzech związków, żaden dotychczas nie przygotował odpowiedzi czy dodatkowe środki na refundację będą służyć wsparciu skali ich działalności czy też będą starać się zwiększać rentowność swoich firm.

***

Lista organizacji wspierających:

Fundacja Carita – Żyć ze Szpiczakiem

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO”

Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki Sowie Oczy

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!

Fundacja Onkologiczna Alivia

Fundacja Gwiazda Nadziei

Stowarzyszenie Polskie Amazonki-Ruch Społeczny

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty im. prof. T. Koszarowskiego „Gladiator”

Fundacja „Pokonaj raka”

Fundacja No PASArak

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka

Stowarzyszenie Niebieski Motyl

***

Kontakt dla mediów:

Wojciech Wiśniewski

Rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia

tel. 793 554 411

mail: wojciech.wisniewski@alivia.org.pl

Strona:

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy